Thursday, 5 April 2012

Keselamatan air dan Makanan

Pada separuh kedua abad ke-20, penduduk dunia mempunyai peningkatan dua kali ganda, pertanian menggandakan pengeluaran makanan dan negara-negara membangun meningkat setiap makanan kapita penggunaan sebanyak 30 peratus. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama memberi makan dunia dan menghasilkan pelbagai tanaman bukan makanan seperti minyak kapas, getah dan industri dalam cara yang semakin produktif, pertanian juga mengesahkan kedudukannya sebagai pengguna terbesar air di dunia. Pengairan kini mendakwa hampir 70 peratus daripada air tawar semua diuntukkan bagi kegunaan manusia.

Dalam konteks pertumbuhan demografi, peningkatan persaingan untuk air dan perhatian yang lebih baik kepada isu alam sekitar, air untuk makanan masih menjadi isu teras yang tidak lagi boleh ditangani melalui sektor sempit pendekatan. Bentuk baru pengurusan air dalam pertanian, termasuk pertanian rainfed dan pengairan kawasan tadahan air, pengurusan, perikanan darat dan akuakultur, dan ternakan dan pengurusan rangeland perlu diteroka dan dilaksanakan dengan cara yang komprehensif. Petani di pusat mana-mana proses perubahan dan perlu digalakkan dan dibimbing melalui sesuai insentif dan amalan tadbir urus, untuk memelihara semulajadi ekosistem dan biodiversiti dan meminimumkan mereka kesan negatif, matlamat itu hanya akan dapat dicapai jika dasar yang bersesuaian. Pengairan institusi mesti bertindak balas terhadap keperluan petani, memastikan dan penghantaran boleh dipercayai air, meningkatkan ketelusan dalam yang
pengurusan, dan pengimbangan kecekapan dan ekuiti dalam akses air. Ini akan memerlukan perubahan dalam sikap tetapi juga pelaburan yang disasarkan dalam pemodenan infrastruktur, penyusunan semula institusi dan menaik taraf teknikal kapasiti pengurus petani dan air. Yang penting kepada peranan air dalam mencapai
keselamatan makanan luar bandar Sektor pertanian hari ini menghadapi satu siri kompleks

cabaran: menghasilkan lebih banyak makanan kualiti yang lebih baik manakala menggunakan air kurang seunit output; menyediakan penduduk luar bandar dengan sumber dan peluang untuk hidup yang sihat hayat produktif; menggunakan teknologi bersih yang memastikan kemampanan alam sekitar dan menyumbang dalam satu cara yang produktif kepada ekonomi tempatan dan kebangsaan. FAO program air dibentuk di sepanjang garis yang ditentukan oleh cabaran-cabaran baru ini, untuk lebih responsif kepada
keperluan negara-negara anggota.

Meningkatkan pada-air pengurusan ladang: menghasilkan lebih kurang dengan air
FAO menghasilkan dan mengekalkan tanaman produktiviti air
model bagi permohonan di peringkat lapangan dan untuk senario
analisis mengenai kesan pemanasan global.

Meningkatkan prestasi perkhidmatan pengairan
FAO telah membangunkan satu pakej latihan multi-bahasa
untuk pemodenan dan pemulihan besar-besaran
skim pengairan dan telah digunakan di 20 buah negara.

Menambahkan bekalan: penggunaan bukan konvensional perairan
FAO mengiktiraf kepentingan guna semula saliran
air dan penggunaan sumber air yang berkualiti sedikit,
seperti air sisa dirawat dan air payau,
terutama di zon gersang dan separa-gersang air
negara berkurangan dan berkembang pesat peri-bandar
tetapan.

Penuaian Air
FAO menggalakkan penuaian air sebagai salah satu daripada
teknik dengan potensi tertinggi untuk meningkatkan rainfed
pertanian, khususnya dalam setengah-gersang kawasan daripada subSaharan Afrika.
Air dalam agenda penderma
Selama lebih daripada satu dekad, FAO telah menyokong untuk
pengiktirafan yang lebih baik peranan air dalam memastikan
makanan untuk semua dan membasmi kemiskinan di luar bandar, sentiasa
mengingatkan para pemimpin dunia tentang strategik
kepentingan sektor ini. sebagai hasil daripada gabungan
usaha FAO dan rakan-rakan, air untuk makanan dan
pertanian menerima perhatian yang lebih dalam penderma
agenda. Dunia pinjaman Bank dalam air untuk pertanian
kini kembali mencatatkan pertumbuhan. pada tahun 2004, kesatuan Eropah
melancarkan Kemudahan Air eu untuk negara ACP,
dengan anggaran awal sebanyak AS $ 500 juta. Yang african
pembangunan Bank melancarkan Air african
Kemudahan dengan anggaran sasaran sebanyak AS $ 620 juta. • pengurusan kawasan tadahan air Bersepadu
FAO menyokong peranan yang semakin penting bagi
mekanisme pembiayaan baru, termasuk pembayaran bagi
perkhidmatan alam sekitar, berdasarkan hasil daripada kawasan tadahan air
kajian semula pengurusan yang dijalankan oleh FAO dan rakan-rakan.
Ia juga mendapati keperluan yang lebih inklusif dan penyertaan
pendekatan dalam pengurusan kawasan tadahan air membayangkan Multistakeholder penglibatan dan proses rundingan
di kalangan akar umbi, teknikal dan kebimbangan dasar.

dasar Negara: air peruntukan untuk pertanian
FAO memberi amaran bahawa air pertanian sudah sedang
diperuntukkan kepada utiliti lain yang menggunakan sebagai perbandaran
bekalan, rizab alam sekitar dan kuasa hidro
generasi. Ini menunjukkan keperluan yang progresif
dasar pertanian di samping dasar air jika ini
peruntukan yang hendak dioptimumkan dalam ekonomi dan
segi alam sekitar.

Perdagangan dan potensi air maya
FAO menyokong negara apabila mereka menghadapi prospek
kekurangan air dan mengakui bahawa, jika air menjadi
faktor kekurangan, ia mungkin lebih wajar untuk "mengimport"
yang terkandung dalam produk secara amnya dan makanan khususnya,
terutamanya jika makanan disediakan atas terma perdagangan yang menggalakkan.
Oleh itu keuntungan, kecekapan dalam perdagangan makanan global dalam
segi penggunaan sumber air yang mungkin berlaku dan
akibat kebergantungan yang meningkat pengairan untuk
pengeluaran makanan di banyak negara, termasuk makanan
negara-negara pengeksport, perlu difahami dengan baik sebelum
komitmen dasar itu dibuat.
FAO Pengurusan Air Field Program
Unit Air FAO adalah bertanggungjawab secara langsung selama lebih
daripada 60 pada projek-projek bidang berjumlah AS $ 105 juta.
Pengurusan air tawar merupakan satu komponen beberapa
projek-projek pembangunan pertanian dan luar bandar yang
termasuk pengurusan kawasan tadahan air, perikanan darat, tempatan
pembangunan dan pemulihan kecemasan seperti Tsunami,
pembinaan semula di Iraq dan Afghanistan. Di samping itu, air
adalah merupakan komponen penting dalam Program Kebangsaan FAO
Keselamatan Makanan yang melibatkan 102 negara.
Pengurusan pengairan, saliran dan air juga
tunggak utama Pusat Pelaburan FAO yang dipertanggungkan dengan
reka bentuk dan pemantauan projek-projek pelaburan pertanian.

No comments: